ความแตกต่างระหว่างผ้าฟลีซกับผ้าโพลีบัวเนื้อผ้าที่เราใช้มาทำผ้าห่มจะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ผ้าฟลีซ และ ผ้าโพลีบัว

ซึ่ง 2 ประเภทนี้เป็นเส้นใยสังเคราะห์ Polyester 100% นำมาผ่านกระบวนการขูดขนที่ต่างกัน จึงทำให้ลักษณะขนที่ได้นั้นมีความสั้น-ยาวเกิดขึ้นนอกจากความยาวของขนที่ต่างกันแล้ว ยังให้ผิวสัมผัส และคุณสมบัติที่ต่างกันอีกด้วย