นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า


ค่าขนส่งในการเปลี่ยน/คืนสินค้า

  • ฟรีค่าขนส่ง ในการเปลี่ยน/คืนสินค้าเฉพาะลูกค้าที่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น
  • ขั้นต่ำในการเปลี่ยนสินค้า ต้องมากกว่า 2 กล่องขึ้นไป กรณีที่ให้ขนส่งบริษัทไปรับ หากต่ำกว่านั้น สามารถทำได้ผ่านขนส่งเอกชน และค่าขนส่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด หรือสามารถมาเปลี่ยนได้ด้วยตนเองที่โชว์รูม ไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกเขต/ต่างจังหวัด เปลี่ยนคืนสินค้าโดยผ่านขนส่งเอกชน ค่าขนส่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด


*กรณีสินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด