Head

รูปแบบการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย


ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล*


“ลงทุนฟรี รับสินค้าไปจำหน่ายก่อน . . . โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”


จะมี 2 รูปแบบ ได้แก่


1. แฟรนไชส์

 • จะต้องมีทำเลหน้าร้าน
 • ให้เครดิตสินค้าไปจำหน่ายก่อน วงเงินสูงสุด 100,000 บาท
 • สามารถเลือกสินค้าหรือ Shop ที่ต้องการเปิดได้
 • ทุกเดือนจะมีการเคลียร์ยอดและชำระเงินเท่าที่ขายได้ ตาม นโยบายการชำระเงิน
 • บริการขนส่งสินค้าให้ฟรี ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก การจัดส่งสินค้า
 • สามารถเปลี่ยน/คืน สินค้าได้ ตาม นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า
 • จะต้องมีผู้ค้ำประกัน ที่สามารถตรวจสอบได้
 • ระยะทดลองธุรกิจ 6 เดือน
 • ฟรี! ป้ายไวนิล หรือ ธงญี่ปุ่น
 • ฟรี! ทีมดีไซน์ ช่วยแนะนำการออกแบบร้านให้


2. ตัวแทนจำหน่าย

 • ให้เครดิตสินค้าไปจำหน่ายก่อน วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
 • มีการสต็อกสินค้า
 • สามารถเลือกสินค้าหรือ Shop ที่ต้องการเปิดได้
 • ทุกเดือนจะมีการเคลียร์ยอดและชำระเงินเท่าที่ขายได้ ตาม นโยบายการชำระเงิน
 • บริการขนส่งสินค้าให้ฟรี ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก การจัดส่งสินค้า
 • สามารถเปลี่ยน/คืน สินค้าได้ ตาม นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า
 • จะต้องมีผู้ค้ำประกัน ที่สามารถตรวจสอบได้
 • ระยะทดลองธุรกิจ 6 เดือน* ปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรสงคราม นครปฐม


brลูกค้าที่อาศัยอยู่นอกเขต / ต่างจังหวัด


“จ่ายแค่ 50%…รับสินค้าไปจำหน่ายได้เลย”


 • เปิดบิลแรก 5,000 บาท ทางเราให้เครดิต 50% เท่ากับจ่ายแค่ 2,500 บาท
 • สามารถเลือกสินค้าหรือ Shop ที่ต้องการเปิดได้
 • ทุกเดือนจะมีการเคลียร์ยอดและชำระเงินเท่าที่ขายได้ ตาม นโยบายการชำระเงิน
 • บริการขนส่งสินค้าผ่านขนส่งเอกชน ค่าจัดส่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ (เก็บเงินปลายทาง) ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก การจัดส่งสินค้า
 • สามารถเปลี่ยน/คืน สินค้าได้ ตาม นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า
 • กรณีซื้อสินค้าเพิ่ม ลูกค้าจะต้องจ่ายยอดเก่าก่อน เราจึงส่งยอดของใหม่ไปให้ (ของใหม่ก็เครดิตใหม่)
 • ระยะทดลองธุรกิจ 6 เดือน

banner register