Head

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอน


1. เซลล์ติดต่อให้ข้อมูลลูกค้า

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งราคาต่างๆ ผ่านทางเซลล์ที่ดูแลได้ เมื่อลูกค้าตกลงที่จะสมัครเป็นตัวแทนกับเรา ซึ่งมี 2 กรณี คือ 1. ลูกค้าที่อยู่ในเขตกทม./ปริมณฑล ทางเซลล์จะนัดพบลูกค้า เพื่อทำการถ่ายรูปประกอบการพิจารณาการให้วงเงินเครดิตค่าสินค้าและเก็บเอกสารการสมัครต่างๆ 2. ลูกค้าที่อยู่นอกเขต/ต่างจังหวัด ทางเซลล์จะมีการ Video Call หรือให้ลูกค้าถ่ายรูปที่อยู่ส่งให้ทางช่องทางออนไลน์/ไปรษณีย์ รวมทั้งเอกสารการสมัคร


2. เปิดประวัติ อนุมัติวงเงิน

เมื่อเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะยื่นเรื่องเปิดประวัติให้กับลูกค้า และพิจารณาเครดิตค่าสินค้า


3. เลือกสินค้าที่ต้องการจำหน่าย

เมื่อเปิดประวัติเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการจำหน่ายได้ ภายในวงเงินหรือยอดที่ได้รับ ผ่านทางเอกสาร แคตตาล็อกที่เซลล์ส่งให้ หรือดูได้ทางเว็บไซต์


4. ได้รับสินค้า ลูกค้าแฮปปี้

เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะจัดส่งให้ฟรี สำหรับพื้นที่ กทม./ปริมณฑล ส่วนต่างจังหวัดจัดส่งผ่านขนส่งเอกชนโดยเก็บเงินปลายทาง (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง)

banner register