นโยบายการชำระเงิน

นโยบายการชำระเงิน


ลูกค้าจะต้องเคลียร์ค่าใช้จ่าย ในการขายสินค้าทุกๆ 30 วัน

โดยโอนเข้าบัญชีบริษัทและแจ้งกับเซลล์ที่ดูแล
*หรือหากมีความประสงค์ที่จะชำระผ่านช่องทางอื่น สามารถแจ้งเซลล์ที่ดูแลได้ในทันที ดูวิธีการชำระเงินได้ที่นี่


กรณีไม่มีการชำระค่าสินค้า เมื่อครบกำหนด

แฟรนไชส์/ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับเครดิต
แต่มีการผิดนัดชำระหนี้ ทางบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  • เจ้าหน้าที่ติดตามทางโทรศัพท์ / SMS (ทั้งผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน)
  • ส่งหนังสือทวงถามหนี้ (ทั้งผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน)
  • ยกเลิกสัญญา พร้อมยื่นหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมาย
  • ขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดี

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก เงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไป