นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว


แฮปปี้โฮมตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา เราจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น และเราใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้งานควรอ่านรายละเอียดทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อประโยชน์ของท่าน


การจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร อีเมลล์ เป็นต้น นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น และช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ให้บริการ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และในกรณีที่ท่านสนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่ ความสนใจ เป็นต้น


ไอพีแอดเดรส คุกกี้ และหมายเลขประจำเครื่อง

Homedeparto.com อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ พิกเซล และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งาน เนื่องจากสามารถบันทึกความสนใจของผู้ใช้งานได้ จึงช่วยอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทั้งนี้เราจะนำข้อมูลดังกล่าวที่เก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือใช้ในการนำเสนอโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย


การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้ กับบริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และเราไม่มีนโยบายในการจำหน่ายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง


การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจมีการปรับปรุุง หรือเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม นโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่ happyhome71.jsp@gmail.com หรือโทร 066-165-2889