การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า


ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ / ปริมณฑล

บริการจัดส่งสินค้าให้ฟรี โดยขนส่งของทางบริษัท (ไม่สามารถระบุวัน เวลา จัดส่งที่แน่นอนได้ เนื่องจากมีรอบในการจัดส่ง) *ในกรณีเร่งด่วน เราสามารถจัดส่งสินค้าโดยขนส่งเอกชนได้ แต่ค่าใช้จ่ายลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบ


ลูกค้านอกเขต / ต่างจังหวัด

จัดส่งสินค้าผ่านทางขนส่งของเอกชน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า โดยการชำระค่าขนส่งปลายทาง ราคาประมาณ 80 – 150 บาท ต่อนํ้าหนัก/กล่อง