การเปลี่ยน/คืนสินค้า

ข้อกำหนดในการเปลี่ยน/คืนสินค้า

การเปลี่ยนคืนสินค้า กรณีสินค้าเกิดความผิดพลาดเสียหายจากทางบริษัท เช่น สินค้ามีตำหนิ, ผิดไซส์, ผิดสี เป็นต้น

  • ลูกค้าจะต้องถ่ายวิดีโอตอนแกะสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยัน
  • หากสินค้าหรือแพ็คเกจเกิดความเสียหาย ซึ่งไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของทางบริษัท ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้า
  • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

การเปลี่ยนคืนสินค้า

– ลูกค้าจะต้องถ่ายวิดีโอตอนแกะสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเปลี่ยน/คืนสินค้า

การเปลี่ยนคืนสินค้า

– ลูกค้าจะต้องแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 5 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า

การเปลี่ยนคืนสินค้า

– รับเปลี่ยน/คืนเฉพาะสินค้าแฮปปี้โฮม ที่มีบิล หรือใบเสร็จที่ทางเราออกให้เท่านั้น

การเปลี่ยนคืนสินค้า

– บาร์โค้ดของสินค้า จะต้องไม่สูญหาย

การเปลี่ยนคืนสินค้า

– สินค้าและแพ็คเกจจะต้องไม่มีรอยขีดเขียน

การเปลี่ยนคืนสินค้า

– สินค้าจะต้องไม่ผ่านการซัก และไม่ผ่านการใช้งานใด ๆ ทั้งสิ้น

CONTACT US

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม?