การเปลี่ยน/คืนสินค้า

ข้อกำหนดในการเปลี่ยน/คืนสินค้า

กรณีสินค้าเกิดความผิดพลาดจากทางบริษัท เช่น สินค้ามีตำหนิ, ผิดไซส์, ผิดสี เป็นต้น

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

ผ้าห่มแฮปปี้โฮม

– ลูกค้าจะต้องแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้าภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า

ผ้าห่มแฮปปี้โฮม

– รับเปลี่ยน/คืนเฉพาะสินค้าที่เปิดบิลกับแฮปปี้โฮมเท่านั้น

ผ้าห่มแฮปปี้โฮม

– บาร์โค้ดสินค้าต้องไม่สูญหาย

ผ้าห่มแฮปปี้โฮม

– สินค้าและแพ็คเกจต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่มีรอยขีดเขียน

ผ้าห่มแฮปปี้โฮม

– สินค้าจะต้องไม่ผ่านการซักหรือใช้งาน

ผ้าห่มแฮปปี้โฮม

– ป้ายฉลากสินค้าต้องไม่ชำรุด

*หากสินค้าหรือแพ็คเกจเกิดความเสียหาย ซึ่งไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของทางบริษัท ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้า **เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด