นโยบายความเป็นส่วนตัว

homedeparto.com คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นหลัก และเราถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงได้จัดทำ นโยบายความเป็นส่วนตัว นี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์นี้

– การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. กรณีที่ท่านลงทะเบียนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือกรอกข้อมูลติดต่อเรา ได้แก่ ข้อมูลชื่อ นามสกุล เบอร์โทร อีเมล์ เป็นต้น
2. กรณีที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลหมายเลข IP Address ชนิดของบราวเซอร์ การบันทึกหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น
3. กรณีที่ท่านทำการแชทผ่าน Facebook บนหน้าเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์จากบัญชีสมาชิก Facebook เฉพาะส่วนที่ท่านเปิดเผยแก่สาธารณะเท่านั้น โปรดทราบว่าเราไม่จัดเก็บหรือรับรู้รหัสผ่านในการเข้าบัญชีสมาชิก Facebook ของท่านแต่อย่างใด

– การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร เป็นต้น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการต่าง ๆ โดยเราไม่มีนโยบายการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คนภายนอก ยกเว้นกรณีที่ต้องใช้ข้อมูลในการจัดส่งสินค้าแก่บริษัทขนส่ง และเราอาจส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทภายในเครือของเรา ทั้งนี้ เพื่อการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของคุณ และการพัฒนาปรับปรุงการบริการใหม่ ๆ ของเรา

– การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เราอาจใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบราวเซอร์หรืออุปกรณ์เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมทั้งการบริการโฆษณา นอกจากนี้ เรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ในการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

– การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้ง

CONTACT US

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม?